''Of a Terrible and a wonderful comet...'' by Jiri Daschitzsky
טיבשה תא ראתמה ,יקסטיקסאד ירי'ג לש ץע ךותיח
יאטח לש ךימסה םנשע" :1577 תנשמ "אלפומהו ארונה"
"שונא ינב

Comets :הנומת