תמונת הדיוקן והרישומים שלמטה, לקוחים מעזבונו של צבי גולן (1954-1890)


חזרה לכניסה